Politisk ledelse

Buskerudbysamarbeidets politiske ledelse består av ordførerne i kommunene og fylkesordføreren, samt ledere i statsetatene.

ATM-utvalget møtes for første gang etter kommune- og fylkestingsvalget 15. desember. Da velges også ny leder og nestleder.

Ordfører i Drammen

Kjell Arne Hermansen
E-post: pol.kjell.arne.hermansen@drammen.kommune.no

Ordfører i Lier 

Kjetil Kivle
E-post: kjetil.kivle@lier.kommune.no

Ordfører i Øvre Eiker 

Adrian Tollefsen
E-post: adrianW.kjolo.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no

Ordfører i Kongsberg

Line Spiten
E-post: line.spiten@kongsberg.kommune.no

Fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune 

Tore Opdal Hansen

E-post: toreh@viken.no

Seksjonssjef, Utredning Øst, Statens vegvesen

Ina Abrahamsen
E-post: ina.abrahamsen@vegvesen.no

Seksjonsleder Marked og samfunn, Jernbanedirektoratet

Sefrid Jakobsen
E-post: sefrid.jakobsen@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd.direktør klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren

Gunhild Dalaker Tuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no