Politisk ledelse

Buskerudbysamarbeidets politiske ledelse består av ordførerne i kommunene og fylkesordføreren, samt ledere i statsetatene.

 

Ordfører i Drammen (leder)

Kjell Arne Hermansen
E-post: pol.kjell.arne.hermansen@drammen.kommune.no

Ordfører i Kongsberg (nestleder)

Line Spiten
E-post: line.spiten@kongsberg.kommune.no

Ordfører i Lier 

Kjetil Kivle
E-post: kjetil.kivle@lier.kommune.no

Ordfører i Øvre Eiker 

Adrian Tollefsen
E-post: adrianW.kjolo.tollefsen@ovre-eiker.kommune.no

Fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune

Tore Opdal Hansen

E-post: toreh@viken.no

Avdelingsdirektør, Transport og samfunn, Statens vegvesen

Fred Anton Mykland

E-post: fred.mykland@vegvesen.no

Seksjonsleder Marked og samfunn, Jernbanedirektoratet

Sefrid Jakobsen
E-post: sefrid.jakobsen@jernbanedirektoratet.no

Observatør: Avd.direktør klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren

Gunhild Dalaker Tuseth
E-post:fmbugda@fylkesmannen.no