Sekretariatet

Buskerudbysamarbeidets sekretariat har  ansvaret for å koordinere alle aktiviteter i samarbeidet og legge frem saker til samarbeidets fora. Dette gjøres i nært samarbeid med alle partnerne.

Besøksadresse:

Gamle Kirkeplass 7
3019 Drammen (inngang fra Øvre Torggate)

Epost: post@buskerudbyen.no

Postadresse:

Buskerudbyen, Drammen kommune
Postboks 7500, 3008 Drammen

Fakturaadresse:

1) Faktura skal stiles til:
Buskerudbysamarbeidet
v/Viken fylkeskommune
Fakturamottak, postboks 1160 Sentrum
0107 Oslo

Fakturaen skal merkes Buskerudbyen og bestillernummer 611215.

2) Faktura skal primært sendes som EHF-format. Fakturaadresse som over. Viken fylkeskommunes organisasjonsnummer 921693230. Fakturaen merkes Buskerudbyen, og bestillernummer 611215. Er det ikke mulig å sende i EHF-format, kan faktura sendes til brukerhjelp.faktura@viken.no.

Daglig leder

Gert Myhren
Telefon: 994 21 355
E-post: gert.myhren@drammen.kommune.no

Rådgiver

Kari Marie Kristoffersen
Telefon: 478 21 477
E-post: kari.marie.kristoffersen@buskerudbyen.no

Prosjektleder kommunikasjon

Ingunn Larsen
Telefon: 915 39 351
E-post: ingunn@buskerudbyen.no

Prosjektleder sykkel

Trond Solem
Telefon: 900 33 710
E-post: trond@buskerudbyen.no