Aktiv på skoleveien

Å stimulere til gode reisevaner fra ung alder er viktig. Derfor har alle kommunene i Buskerudbysamarbeidet i mange år deltatt i Aktiv på skoleveien-kampanjen.

Aktiv på skoleveien er en regional klassekonkurranse som har vært arrangert en rekke ganger i regi av Buskerudbyen.  Formålet er å bidra til bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolen.

I 2023 har Aktiv på skoleveien en pause. Tidlig neste år tas det en vurdering av om kampanjen skal arrangeres igjen i 2024.

En viktig tilleggseffekt er at fysisk aktivitet gir mer oppmerksomme og våkne barn, som kan føre til at de lærer bedre. Det skapes også gode sosiale relasjoner i løpet av en skolevei. For mange er dette en av de få arenaene de har som ikke er voksenstyrt.

Alle klasser fra 1.-7. trinn i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kan melde seg på konkurransen, som er gratis. Foresatte oppmuntres til å hjelpe barnet til å velge miljøvennlig transport til skolen.

Klassene på 4-7 trinn konkurrerer internt på sin skole om å vinne ukespremier. Klassene på 1-3 trinn deltar utenfor konkurransen, men får en premie for å ha deltatt på aksjonen etter gjennomført kampanje. De tre beste barneskolene i hele Buskerudbyen får premie på slutten av kampanjen.

Hovedpremien er et gavekort på 5000 kroner til aktivitetsutstyr som går til beste barne- og ungdomsskole i Buskerudbyen.

Inntil 70 prosent av skolene i Buskerudbyområdet har deltatt i Aktiv på skoleveien.

I god tid før oppstart blir det sendt ut informasjon til skolene om årets aksjon.

Har du spørsmål om Aktiv på skoleveien? Ta kontakt med Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudby-sekretariatet: trond@buskerudbyen.no