Reis smart

Reis Smart er et samarbeid mellom Buskerudbyen og lokalt næringsliv. Målet er økt satsing på kollektive og miljøvennlige transportformer, og redusert bilbruk ved jobbreiser i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg.

Søk om støtte

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i hva man kan søke støtte til, så lenge det underbygger målene som er satt for ordningen. Dette kan bety støtte til bedre sykkelparkering, elsykkelpool, samkjøring, kampanjer eller andre tiltak. Per i dag er det for eksempel gitt støtte til innkjøp av elsykler, reisevaneundersøkelse, trygg sykkelparkering og årskort fra Brakar.

Alle Reis Smart-partnere må sette av tid og ressurser til egen oppfølging og et mindre økonomisk egenbidrag.

Alle typer bedrifter kan bli samarbeidspartnerne i Reis Smart-prosjektet. Den endelige beslutningen om deltakelse og økonomisk støtte til bedriftens prosjekt gjøres av Buskerudbysamarbeidets beslutningsorganger.

Det er så langt inngått tre avtaler om Reis Smart

  • Asko Drammen
  • Kongsberg teknologipark
  • Vestre Viken HF – Drammen sykehus

Ta kontakt

Din bedrift kan bli den neste med Reis Smart-avtale. Ta kontakt med Trond Solem, prosjektleder for sykkel i Buskerudby-sekretariatet: trond@buskerudbyen.no eller telefon: 900 33 710.