Felles bolig- og arbeidsmarked

Halvparten av alle i Buskerudbyen krysser en kommunegrense på vei til jobb.

Buskerudbyen utgjør et felles bo- og arbeidsmarked med stor grad av pendling mellom kommunene. Med andre ord strekker areal- og transportutfordringene seg ut over kommunegrensene og bør løses i tett samarbeid mellom partnerne. 

Øvre Eiker, tidl. Nedre Eiker og Lier: Om lag tre av fire yrkesaktive har arbeidssted utenfor egen kommune.

Tidl. Drammen: Halvparten har arbeidssted utenfor kommunen.

Kongsberg: Én av fire krysser en kommunegrense på vei til jobb. 

Det er i tillegg mange som pendler ut og inn av Buskerudbyen. Det synliggjør behovet for også å samarbeide om gode transportløsninger til og fra Buskerudbyen, spesielt i retning Oslo-området. Et viktig fokus for Buskerudbysamarbeidet er derfor å få til forbedret togtilbud og billettsamarbeid.