Samarbeidsmidler: Alle samarbeidspartnerne bidrar med en årlig sum i tråd med gjeldende samarbeidsavtale. Samarbeidsmidlene benyttes til planlegging, utredning og koordinering, drift av sekretariatskontoret og felles møter og seminarer.

Fordelingen mellom partnerne fremgår av tabellen (årlige summer for perioden 2010-2014):

Samarbeidsmidler i tråd med vedtatt budsjett for 2013 var kr 3 264 419, inkludert kr 14 419,- overført fra 2012. Øvre Eiker kommune har ansvar for regnskapsføring og revisjon for samarbeidsmidlene. Et revidert prosjektregnskap for samarbeidsmidlene vil inngå i Øvre Eiker kommunes regnskap for 2013.

Belønningsmidler: Buskerudbysamarbeidet inngikk i 2010 en fireårig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet som har en øvre ramme på 280 millioner kroner. Buskerudbysamarbeidet har fått utbetalt hele summen på 280 millioner i perioden 2010-2013.

Status for tiltak gjennomført med 2010-2013 midler

Buskerudbyen har gjennom avtalen om belønningsmidler fått tildelt henholdsvis 30, 60, 90 og 100 millioner kroner for 2010, 2011, 2012 og 2013. I tillegg har Buskerud fylkeskommune vedtatt at restmidler fra belønningsordningen i 2008 og 2009 tilføres Buskerudbysamarbeidet. Til sammen er det tilført restmidler tilsvarende kr 4,9 mill.

Oversikt over tildeling av belønningsmidler 2010-2013

For ytterligere informasjon om økonomi, vises det til årsrapportene i dokumentarkivet.