Om samarbeidet

Buskerudbysamarbeidet består av syv offentlige partnere som jobber for å løse felles utfordringer innen transport, miljø og arealutvikling.

Forpliktende samarbeid

Samarbeidet ble inngått i januar 2010. Til sammen har partnerne ansvaret for all offentlig utvikling innen transport, miljø og arealutvikling i Buskerudbyen. Felleskapet planlegger og koordinerer tiltak for hvordan befolknings- og trafikkveksten kan møtes på best mulig måte.

Det jobbes også for å samordne transportsystem og arealutvikling med omegnskommuner og Oslo/Akershus.

Samarbeidet er forpliktende og basert på konsensus. Det vil si at alle partnerne må være enige for at noe skal gjennomføres

Les mer om hvordan samarbeidet er organisert

Milliardtilskudd fra Staten

I 2010 inngikk Buskerudbysamarbeidet den første avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler, det vil si pengetilskudd. Belønningsmidlene skal brukes til å styrke kollektivtilbudet, minske bilbruken og gjøre det enklere å sykle og gå. Da blir det også mer plass på veiene til dem som faktisk må kjøre bil. Gjeldende avtale varer ut 2025.

Målet er at det skal bli bedre fremkommelighet, miljø og helse i Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg. Samarbeidet har forpliktet seg til å arbeide for nullvekst i personbiltrafikken i avtaleperioden.

Totalt har samarbeidet fått rundt 1,4 milliarder kroner til utvikling av miljøvennlig transporttilbud siden 2010.

Nullvekstmålet 

I klimaforliket i 2012 bestemte Stortinget at veksten i de største byområdene skal skje med kollektivtransport, sykling og gåing – det såkalte nullvekstmålet. 

 

Årsrapporter Buskerudbyen: