Årsrapporter

Her finner du en oversikt over Buskerudbyens årsrapporter.

Årsrapport 2021

Til tross for at reisevanene også i 2021 har vært påvirket av koronapandemien, har vi lykkes med å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken i Buskerudbyen. Samtidig jobbes det for en byvekstavtale med staten, hvor målet er å videreutvikle transportsystemet og arealbruken i enda mer bærekraftig retning.

Les mer om dette og tiltakene som er gjennomført i årsrapporten 2021 og 2020