For deg som er folkevalgt

Målet er levende, miljøvennlige byområder som er tilgjengelige for alle. Da må kommunene, fylket og statsetatene samarbeide. Hva kan vi få til uten Buskerudbypakke 2 – med mindre ressurser?

Her er en kortfattet innføring i Buskerudbysamarbeidet, inkludert de viktigste utfordringene og mulighetene.

Derfor er det verdt å samarbeide:

Belønningsmidler:

Fordi vi samarbeider, har vi fått én milliard statlige kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. 

Felles bolig- og arbeidsmarked:

Halvparten av alle i Buskerudbyen krysser en kommunegrense på vei til jobb.

Felles utfordringer:

Vi blir flere. Uten nye tiltak, vil trafikkproblemene øke.

Muligheter fremover:

En eventuell byvekstavtale med staten vil gi økonomisk forutsigbarhet og større handlingsrom. 

Se presentasjon

Denne presentasjonen tar deg gjennom det viktigste i Buskerubysamarbeidet.

Klikk på pilene nederst til høyre for å se presentasjonen i fullskjerm

Fordyp deg

Noe du vil vite mer om? Relevante lenker til gode kilder for mer informasjon finner du under her.

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Les mer om belønningsmidler, handlingsplaner og byvekstavtale her.

Buskerudbysamarbeidet ble inngått i 2010, og fornyet i 2015. En samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling ligger til grunn.

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan for 2013-2023. Den skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Organisering

Oversikt over møter i ATM-utvalget og ATM-rådet

15 desember

ATM-utvalget

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.