For deg som er folkevalgt

Målet er levende, miljøvennlige byområder som er tilgjengelige for alle. Da må kommunene, fylket og statsetatene samarbeide. Hva kan vi få til uten Buskerudbypakke 2 – med mindre ressurser?

Her er en kortfattet innføring i Buskerudbysamarbeidet, inkludert de viktigste utfordringene og mulighetene.

Derfor er det verdt å samarbeide:

Belønningsmidler:

Fordi vi samarbeider, har vi fått én milliard statlige kroner til kollektivtransport, sykkel og gange. 

Felles bolig- og arbeidsmarked:

Halvparten av alle i Buskerudbyen krysser en kommunegrense på vei til jobb.

Felles utfordringer:

Vi blir flere. Uten nye tiltak, vil trafikkproblemene øke.

Muligheter fremover:

En eventuell byvekstavtale med staten vil gi økonomisk forutsigbarhet og større handlingsrom. 

Se presentasjon

Denne presentasjonen tar deg gjennom det viktigste i Buskerubysamarbeidet.

Klikk på pilene nederst til høyre for å se presentasjonen i fullskjerm

Fordyp deg

Noe du vil vite mer om? Relevante lenker til gode kilder for mer informasjon finner du under her.

Belønningsavtaler og byvekstavtaler

Siden 2010 har Buskerudbysamarbeidet mottatt totalt én milliard kroner i statlige belønningsmidler. Les mer om belønningsmidler, handlingsplaner og byvekstavtale her.

Felles samarbeidsavtale

Buskerudbysamarbeidet ble inngått i 2010, og fornyet i 2015. En samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling ligger til grunn.

Areal- og transportplanen

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan for 2013-2023. Den skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Organisering

Oversikt over møter i ATM-utvalget og ATM-rådet

31 mai

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

27 september

Politisk styringsgruppe

Den øverste politiske styringsgruppen i Buskerudbysamarbeidet møtes. Ordførerne, samt ledere av statsetatene, utgjør styringsgruppen, som kalles ATM-utvalget (Areal-, transport- og miljøtuvalget). Sakspapirene legges ut på buskerudbyen.no i forkant av møtet.

18 november

Politisk råd

Her møtes politikere på tvers av kommunegrenser og politiske partier, og drøfter sentrale problemstillinger før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen. Seks folkevalgte fra hver kommune og fylkestinget sitter i ATM-rådet. De rådgir ATM-utvalget, og bidrar til politisk forankring av vedtakene.