Areal- og transportplanen

Partnerne i Buskerudbyen har laget en felles areal- og transportplan for 2013-2023. Den skal bidra til å utvikle attraktive byer og tettsteder, og få flere til å reise kollektivt, sykle og gå.

Relaterte dokumenter

Denne saken har flere relaterte dokumenter som du kan laste ned her: